Faedah atau faidah, yang Benar Adalah?Manakah penulisan yang benar, faedah atau faidah?
Manakah yang merupakan kata baku, faidah atau faedah?


Faedah atau faidah kerap dikaitkan dengan guna atau manfaat. Bila bicara bahasa baku, manakah penulisan yang benar dari kedua kata tersebut?Bila mengambil rujukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata yang baku adalah faedah.

Kata yang benar dan baku adalah faedah.


Penulisan yang benar adalah faedah.


Arti kata faedah menurut KBBI adalah:
  1. Guna atau manfat.
  2. Untung atau laba.


Turunan kata faedah:
  • Berfaedah artinya adalah bermanfaat, berguna.


Catatan penting:
Berfaedah atau berfaidah, yang benar adalah berfaedah.Daftar Istilah: -


Contoh kalimat dengan menggunakan kata  :
  1. Sebelum melakukan sesuatu, harus dilihat dulu faedahnya.
Previous
Next Post »
Thanks for your comment