Khidmat atau Kidmat, Yang Benar Adalah?


Manakah penulisan yang benar, khidmat atau kidmat?
Manakah yang merupakan kata baku, kidmat atau khidmat?

Khidmat atau kidmat adalah istilah untuk menggambarkan suasana yang damai. Dari segi bahasa, terdapat dua versi kata yang digunakan oleh orang-orang. Manakah yang benar?
Bila dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamu akan mnedapati bahwa yang baku adalah kata khidmat dengan tambahan huruf h. Kata kidmat tanpa h bukan merupakan kata baku.

Kata yang benar dan baku adalah khidmat.

Penulisan kata yang benar adalah khidmat.

Arti kata khidmat menurut KBBI adalah:
  1. Hormat, takzim
  2. Sedikit

Turunan kata khidmat:
  1. Berkhidmat artinya berbuat khidmat, bersopan-santun. Mengabdi kepada, setia kepada.
  2. Kekhidmatan artinya adalah Suasana khidmat, atau takzim. Perihal khidmat.

Catatan penting:
  • Berkhidmat atau berhidmat, yang benar adalah berkhidmat.
  • Kekhidmatan atau kehidmatan, yang benar adalah kekhidmatan.

Contoh kalimat dengan menggunakan kata  :
1. Sudah menjadi kewajiban kita untuk berkhidmat pada bangsa dan neagara.
2. Suasan upacara bendera kali ini berlangsung dengan khidmat.
Previous
Next Post »
Thanks for your comment