Kazanah, Khazanah, Kasanah atau Khasanah, yang Benar Adalah?Manakah penulisan yang benar, kazanah atau khazanah?
Manakah yang merupakan kata baku, khasanah atau kasanah?


Khazanah, kazanah, atau khasanah merupakan istilah dari bahasa arab yang kerap digunakan dalam bahasa Indonesia. Bila bicara tentang bahasa baku, manakah penulisan yang benar dari keduanya?Bila mengambil rujukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khazanah adalah yang benar. Kata kasanah, kazanah, atau khasanah bukan termasuk kata baku.

Kata yang benar dan baku adalah khazanah.


Penulisan yang benar adalah khazanah.


Arti kata khazanah menurut KBBI adalah: 
  1. Perbendaharaan, kumpulan barang.
  2. Barang milik, harta benda, kekayaan.
  3. Tempat menyimpan kitab, barang berharga. harta benda, dsb.


Turunan kata khazanah: -


Daftar Istilah: 
Khazanah fonem artinya adalah jumlah kekayaan atau perbendaharaan fonem yang dimiliki oleh suatu bahasa.


Contoh kalimat dengan menggunakan kata khazanah:
Khazanah budaya Indonesia sangat dalam untuk dikaji.
Previous
Next Post »
Thanks for your comment